Bio-Energia - Eksperci Zielonej Energii Bio-Energia - Eksperci Zielonej Energii Bio-Energia - Eksperci Zielonej Energii Bio-Energia - Eksperci Zielonej Energii
  Nasi Partnerzy

ICHPW Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu

IEN Instytut Energetyki w Warszawie

IUNG Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach

  Aktualności


  Usługi spełnienia kryteriów zrównoważonego wykorzytania biomasy

Pełna obsługa w zakresie spełnienia kryteriów zrównoważonego wykorzystywania biomasy w produkcji biopaliw transportowych, energii elektrycznej i ciepła
UWAGA: Produkcja biopaliw i bioenergii musi spełniać kryteria zrównoważonego rozwoju. Przedsiębiorstwa odpowiedzialne wobec URE za spełnienie tych kryteriów powinny opracować własne metody ich spełniania, a także stworzyć system informacji dla potrzeb sprawozdawczości oraz audytu. Dzięki zatrudnianiu uznanych specjalistów z cenzusem naukowym oraz współpracy z instytucjami naukowymi możemy zapewnić naszym Klientom profesjonalną obsługę w tym zakresie. Zapraszamy!

  Produkcja zielonej energii

Oferta dla energetyki zawodowej
Bio-Energia oferuje zakładom energetycznym dwa rodzaje usług. Pierwszy to abonamentowa usługa informacyjno-doradcza świadczona przez internet. Drugi rodzaj to kompleksowe planowanie, organizacja i zarządzanie dostawami biomasy oraz bazą surowcową.

  Aktualna cena na skup biomasy

Sprawdź optymalną cenę biomasy
Ceny skupu biomasy proponowane przez energetykę muszą zapewniać opłacalność produkcji rolnej - to jeden z głównych warunków zapewnienia stałych dostaw biomasy. Bio-Energia przygotowała regularnie aktualizowany kalkulator dający odpowiedź na pytanie jaka jest aktualnie optymalna cena biomasy tzn. opłacalna dla rolnika i akceptowalna dla zakładu energetycznego.


Skontaktuj się z nami w celu nawiązania współpracy

Bio-Energia Sp. z o.o.

telefon 22 853 37 76

 
Newsletter
  zamów nasz newsletter
  

Kalkulator Promienia


(©) 2004-2010 Bio-Energia sp. z o.o.  Biznes Ludzie Pieniądze Biznes Forum Jan Kulczyk Kulczyk Holding Kulczyk Investments . . ochrona danych osobowych szkolenie z ochrony danych osobowych szkolenie GIODO audyt ochrona danych osobowych audyt ochrony danych osobowych kontrola GIODO zewnżtrzny ABI outsourcing ABI serwery dedykowane kolokacja kryteria zrównoważonego wykorzystania biomasy URE kryteria zrównoważonego rozwoju zrównoważony rozwój produkcji z biomasy safe harbor polska safe harbor compliance and self-certification safe harbor usa doradztwo abi witryna zgłoszona jako dokonująca